TÜRKİYE GENELİ

KORONA VİRÜS VERİLERİ

VAKA: 0
AKTİF VAKA: 0
ÖLÜM: 0
İYİLEŞME: 0

TÜRKİYE VE DÜNYA ÜZERİNDE KORONA VİRÜS VERİLERİ İÇİN

Ana Sayfa GÜNCEL 2 Mayıs 2021

TDPB BAŞKANI NAİL ÇELEBİ’DEN BASIN AÇIKLAMASI

 KIRGIZİSTAN-TACİKİSTAN SINIR ÇATIŞMASINA AİT TÜRK DÜNYASI PARLAMENTERLER BİRLİĞİ BAŞKANI NAİL ÇELEBİ YAPTIĞI BASIN AÇIKLAMASINDA :   “​Kırgızistan-Tacikistan…

 KIRGIZİSTAN-TACİKİSTAN SINIR ÇATIŞMASINA AİT TÜRK DÜNYASI PARLAMENTERLER BİRLİĞİ BAŞKANI NAİL ÇELEBİ YAPTIĞI BASIN AÇIKLAMASINDA :

 
“​Kırgızistan-Tacikistan arasında Sovyet rejiminin Türk ve Müslüman halkları bölme amaçlı  olarak, Fergana vadisindeki ülkelerin içinde diğer ülkeden cepler oluşturma politikası sonucunda bugüne taşınan Kırgızistan-Özbekistan-Tacikistan sınır sorunları zaman zaman çatışmaları beraberinde getirmekte ve Rusya’nın bu bölgelere müdahale etmesi imkanı vermektedir. Bu çerçevede yaşanan sınır olaylarının sonuncusu 28 Nisan 2021 günü meydana gelmiştir. Haksız tahriklerle Kırgızistan vatandaşlarına saldırarak olayların başlamasına sebep olan Taciklerin bu tutumları karşısında biz Türk Dünyası Parlamenterler Birliği olarak tarafınımızı ve yerinimizi elbette ki kardeş Kırgızistan’ın yanında yer alarak gösteriyoruz. Keza Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk Konseyi’nin duruşu da çok önemlidir. Zira Türk Devletleri Birliğine uzanacak süreç için bu tür duruş sergilemelerin önemli kilometre taşları olacağı muhakkaktır. Özellikle Türk Konseyi kurucularından olan Kırgız Cumhuriyetinin haklarının korunması için daha aktif tutum almalıdır.
 
 
​Kırgızistan-Tacikistan olaylarında sergilenecek olan Türk Birliği duruşu Asya’nın ve Kafkaslar coğrafyasının huzur ve teminatıdır. Dolayısı ile Türk Birliği ile bölge üzerinde emperyalist planları olan devletlerin istikrarsızlık ve ardından muhtemel işgal planları için ortaya çıkartacağı fitne girişimleri daha doğmadan ortadan kaldırılabilecektir. Bunun en güzel örneği Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan son Karabağ çatışmalarında Türkiye-Azerbaycan beraberliği ve kararlı duruşları ile 28 yıldır Ermeni işgali altındaki toprakların önemli bir kısmı kurtarılabilmiştir. Kırgız Türkleri kardeşlerimiz buradan hareketle Türkiye’ye olan güvenlerini ve beklentilerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak göstermektedirler.
 
​Unutulmamalıdır ki Türkiye’nin sınırları sadece fiziki sınırlarından ibaret değildir. Bu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Türkiye’nin ayrıca Türk Dünyası kapsayan bir gönül coğrafyası sınırları vardır. Türkiye’nin, her dara düştüklerinde yardım edeceğini bilen ve bekleyen İslam coğrafyası sınırları vardır. Bunları da kapsayacak şekilde Türkiye’nin manevi bir Osmanlı Coğrafyası sınırı da vardır. Dolayısı ile Türkiye Cumhuriyeti sadece Türkiye’den ibaret değildir.
 
​Bu durumda Türkiye Cumhuriyeti karar alıcı mekanizmaları ve siyasetçileri Akraba Türk devletlerinin yanında olmak zorundadırlar. Olmama lüksleri yoktur. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti bütün Türk Devletleri ve akraba topluluklarıyla ayrılmaz bir bütündür. Şu ana kadar Kırgızistan’a sadece Türkiye’den destek açıklamasının gelmesi manidardır. Türk Devletleri birliğine uzanacak yolların Türk başlangıcı olarak görülen Türk Birliği ülkelerinin sessiz kalması ancak düşmanları sevindirir. Bu nedenle daha fazla sessiz kalınmamalı, harekete geçilmeli, Türk Milleti’nin birlik ve beraberliği zaman kaybedilmeksizin gösterilmelidir.
 
​Son zamanlarda açıkça ortaya çıkmıştır ki yeni bir dünya sistemi inşa edilmektedir. Zira 1990’ların başında son bulan İki Kutuplu Dünya Sistemi’nin yerine yükselmekte olan farklı ülkelerle ihdas edilmeye çalışılan yeni sitemde Türk Dünyası üçüncü bir kuvvet olarak ortaya çıkma ve gücünü dünyaya ispat ve duyurma vakti gelmiştir. Bu nedenledir ki Türk Konseyi’nin önemi daha önemli bir şekilde ortaya çıkmıştır.
​Sonuç itibariyle “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” ideali ve sloganıyla Türk Devletleri Birliği fikir ve ülkü birliği ile hareket etmelidir. Bu birliğin kararlı duruşu dosta güven, düşmana korku olarak kendini gösterecektir.
 
​Tüm Türk Cumhuriyetleri gibi Türk Dünyası Parlamenterler Birliği de Kırgızistan’ın yanındadır.
Böyle bir durumda kardeş Kırgızistan yalnız bırakılamaz.
​Yüce Türk Milleti’nin birliği daim olsun, 
dedi.
 
 
Nail ÇELEBİ
Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Genel Başkanı
 
 
 
HABER : ADNAN FİŞENK

  

Tema Tasarım |